Wohnort:Shrewsbury | Anzegem
Klasse:Sidecar
Team:Hannafin
Motorrad:ARS Yamaha
  • #70